Til hovedinnhold

Rundskriv 2023/35

Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond kapittel 1 – kommentarer til regelverk

§ 1-2. Fellesbestemmelser for alle tilskuddsordninger

§ 1-2

Bestemmelser i kapittel 1 gjelder for alle tilskuddsordninger etter denne forskriften, med mindre annet er særskilt bestemt.

Med driftsår menes i denne forskrift perioden fra 1. april til 31. mars.

Kilde: Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond (Lovdata)  

Første ledd: Fellesvilkår

Bestemmelsen om fellesvilkår gjør det klart at blant annet fellesvilkåret i § 1-7, bestemmelser om kontroll, avkortning og klageadgang gjelder for alle søknader etter RUF-forskriften, uavhengig av hvilken ordning i forskriften søknaden omfattes av.

Andre ledd: Definisjon av driftsår 

I denne bestemmelsen blir driftsåret definert. 

Fant du det du lette etter?