Til hovedinnhold

Rundskriv 2023/35

Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond kapittel 1 – kommentarer til regelverk

§ 1-5. Rapportering

§ 1-5

Landbruksdirektoratet skal avlegg årsrapport for Reindriftens utviklingsfond innen 15. Mars hvert år. Rapporten skal inneholde regnskap for siste år sammenholdt med budsjett og tidligere års regnskaper, samt en faglig evaluering av virksomheten. 

Regnskapet føres etter kontantprinsippet og Riksrevisjonen er revisor.

Kilde: Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond (Lovdata)  

Første ledd: Årsrapport

Ingen kommentarer. 

Andre ledd: Revisjon

Ingen kommentarer. 

Fant du det du lette etter?