Til hovedinnhold

Rundskriv 2023/35

Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond kapittel 1 – kommentarer til regelverk

§ 1-8. Krav til søknad

§ 1-8

Søknad om tilskudd fra Reindriftens Utviklingsfond skal sendes til Landbruksdirektoratet innen eventuell angitt frist.

Dersom det er utarbeidet eget søknadsskjema for ordningen skal dette brukes. Nødvendig dokumentasjon skal vedlegges søknaden.

Kilde: Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond (Lovdata)  

Første ledd: Innsending av søknad og frist

RUF-forskriftens kapittel 1 inneholder ingen generell frist for innsending av søknader om tilskudd fra RUF. Det finnes egne søknadsfrister i de andre kapitlene for ordninger etter § 1-6 første ledd, samt i enkelte retningslinjer for ordninger etter § 1-6 andre ledd.

De særskilte søknadsfristene er:

 • støtte til omfattende tap av rein i ulykker – 6 måneder etter at ulykken fant sted (RUFforskriften kapittel 2)
 • refusjon av kursavgift – 6 måneder etter kursets avslutning (RUF-forskriften kapittel 4)
 • tilskudd til feltbarnehage – en måned etter reindriftsaktiviteten er gjennomført (RUFforskriften kapittel 5)
 • kvinnerettede tiltak, jf. § 1-6 andre ledd bokstav f – 1. april og 1. oktober (retningslinjer)  
 • forskningssaker, jf. § 1-6 andre ledd bokstav i – 1. mars (retningslinjer

Andre ledd: søknadsskjema og dokumentasjon 

Det er utarbeidet egne søknadsskjemaer for følgende ordninger:

 • generelt søknadsskjema for ordninger etter § 1-6 andre ledd. Skjemaet gjelder ikke § 1-6 andre ledd bokstavene a, e, f, i eller tilskudd til juridisk bistand.
 • tilskudd til sikring av reindriftens arealer, jf. § 1-6 andre ledd bokstav a, jf. RUF-sak 49/18
 • lærings- og omsorgsbaserte tjenester, jf. § 1-6 andre ledd bokstav e
 • kvinnerettede tiltak, jf. § 1-6 andre ledd bokstav f
 • forskningssaker, jf. § 1-6 andre ledd bokstav i
 • tilskudd til tilrettelegging for utøvere med nedsatt funksjonsevne, jf. § 1-6 andre ledd bokstav j.
 • tilskudd til reindriftsanlegg, jf. kapittel 3
 • refusjon av kursavgift, jf. kapittel 4
 • tilskudd til feltbarnehage, jf. kapittel 5
 • tilskudd til fjerning av gammelt gjerdemateriell, jf. kapittel 6.
 • tilskudd til juridisk bistand, jf. kapittel 7

Hvis det ikke finnes eget søknadsskjema for ordningen, må søknad skrives som fritekst og sendes per post eller e-post.

Fant du det du lette etter?