Til hovedinnhold

Rundskriv 2023/35

Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond kapittel 1 – kommentarer til regelverk

Oversikt over endringer

Oversikt over endringer 2023/2024

Det er gjort endringer i følgende bestemmelser:

  • § 1-6 første ledd- kapittel 6 er endret fra “fjerning av gammelt gjerdemateriell” til “tilskudd til utvikling av distriktsplaner for distrikter som mangler distriktsplan”
  • § 1-6 andre ledd bokstav k er endret fra “tilskudd til utvikling av distriktsplaner for distrikter som mangler distriktsplan” til “fjerning av gammelt gjerdemateriell”
  • § 1-6 andre ledd- ny bokstav l “stipend på 15 000 kroner til personer med rein i eget merke som skriver reindriftsrelatert masteroppgave”

For behandling av søknader om tilskudd gjelder reglene i forvaltningsloven. Forskrift, rundskriv og søknadsskjema for de forskjellige ordningene i forskriften er tilgjengelig på hjemmesiden til Landbruksdirektoratet – www.landbruksdirektoratet.no.

Fant du det du lette etter?