Til hovedinnhold

Rundskriv 2017/30

Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon – kommentarer til regelverk

§ 13. Opplysningsplikt og kontroll

§ 13 

Fylkesmannen og Landbruksdirektoratet kan kreve de opplysninger og den dokumentasjon, herunder regnskapsmateriale, forretningspapirer og lignende dokumenter, som er nødvendig for å behandle søknader, utøve kontroll og forvalte ordningene på en tilfredsstillende måte. 

Kommunen, fylkesmannen og Landbruksdirektoratet fører kontroll med at utbetalinger etter forskriften er riktige og at forskriftens bestemmelser blir overholdt, og kan herunder foreta stedlig kontroll hos den som søker erstatning. Virksomheten plikter å yte bistand ved slik kontroll. 

Kilde: Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg (lovdata)  

Vilkår og dokumentasjonskrav 

En forutsetning for at det kan gis erstatning er at påleggene følges opp. Kommunen kan gjennomføre stedlig kontroll ved behov.  

Alle ledd i forvaltningen kan med henvisning til forskriften kreve de opplysningene som er nødvendige for å fatte vedtak etter søknad, dispensasjon eller klage. 

Fant du det du lette etter?