Til hovedinnhold

Rundskriv 2017/30

Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 15 til 22 Standardiserte satser

§ 15-22 

Se: Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg (lovdata)  

Kommentarer til § 20  

I forskriften § 20 siste ledd står det «Etter de første 14 dager etter siste bedekning eller inseminasjon gis det i Nord-Norge et drektighetstillegg på 810 kroner per påbegynte 14. dag i inntil 14 uker. For resten av landet er satsen 710 kroner.» I oversikten under er det vist hvordan beregningen kan utføres. 

Beregning tillegg per drektige purke 

Det er forskjell i satsene for Nord-Norge og Sør-Norge. Nord-Norge er definert som fylkene Nordland, Troms og Finnmark. Tillegget per drektige purke består av en sats som varierer med antallet dager purka er drektig og en fast sats. Det gis kun den faste satsen de første 14 dagene etter bedekning. Deretter øker satsen i forhold til hvilken 14-dagers-periode (Z) purka er etter bedekning.

Formel for beregning  

Formel for Nord- Norge  

Erstatning i kroner = (Z x 810,-) + 5000 kroner 

Formel for Sør-Norge 

Erstatning i kroner = (Z x 710,-) + 4500 kroner 

Dager etter bedekning, bedekningsdag = 0 

Antall dager etter bedekning  

Tall som settes i formel 

1 - 14 

Z=0 

15 - 28 

Z=1 

29 - 42 

Z=2 

43 - 56 

Z=3 

57 - 70 

Z=4 

71 - 84 

Z=5 

85 - dagen før grising 

Z=6 

 

 Eksempel 1 

Purke 44 dager etter bedekning, Z=3, i Sør-Norge (Y= Z x 710,-): Y= 3 x 710,-, Y= 2130,- 

Erstatning  

  • Purke: 4 500 kroner 
  • Drektighetstillegg (Y): 2 130 kroner 
  • Totalt: 6 630 kroner  

Eksempel 2  

Purke 44 dager etter bedekning (Z=3) i Nord-Norge (Y= Z x 810,-): Y= 3 x 810,-, Y= 2430,- 

Erstatning  

  • Purke: 5 000 kroner 
  • Drektighetstillegg (Y): 2 230 kroner 
  • Totalt: 7 430 kroner  

Fant du det du lette etter?