Til hovedinnhold

Rundskriv 2017/30

Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 23.Ikrafttredelse

§ 23 

Denne forskrift trer i kraft 3. juni 2016. Fra samme tid oppheves forskrift 21. juli 2004 nr. 1131 om erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon. 

Kilde: Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg (lovdata)  

Kommentarer til bestemmelsen  

Ingen kommentar.  

Fant du det du lette etter?