Til hovedinnhold

Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier – kommentarer til regelverk

§ 2-2 Krav om konsekvensutredning og forhåndsgodkjenning

§ 2-2 

Nybygging av landbruksveier med en lengde på over 5 kilometer skal vurderes konsekvensutredet før vedtak fattes, jf. forskrift 19. desember 2014 nr. 1758 om konsekvensutredninger for tiltak etter sektorlover § 3, jf. vedlegg II bokstav f. 

Avkjørsler fra offentlig vei og velteplasser som anlegges inn til offentlig vei, skal på forhånd være godkjent av veimyndighetene, jf. veglova § 40 til § 43. 

Kilde: Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier (Lovdata)  

Kommentarer til bestemmelsene 

Ingen kommentarer.  

Fant du det du lette etter?