Til hovedinnhold

Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 4-1 Klage

§ 4-1 

Vedtak fattet av kommunen etter denne forskriften kan påklages til Statsforvalteren. Vedtak fattet av Statsforvalteren i første instans, kan påklages til Landbruksdirektoratet. 

Kilde: Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier (Lovdata)  

Hvilke regler gjelder for klagerett?

Statsforvalteren er klageinstans for vedtak fattet av kommunen. Hvis Statsforvalteren har fattet et vedtak som førsteinstans er Landbruksdirektoratet klageinstans. Klagefristen er 3 uker fra du fikk vedtaket. Klagen skal sendes til den instans som fattet vedtaket som siden videresender den til klageinstansen. 

Fant du det du lette etter?