Til hovedinnhold

Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 4-3 Dispensasjon

§ 4-3 

Statsforvalteren kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften i forbindelse med gjennomføring av tiltak av hensyn til skoghelse, skogproduksjon eller for å sikre tømmerverdier, jf. skogbrukslova § 9 og § 10, og forskrift gitt i medhold av denne. 

Kilde: Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier (Lovdata) 

Kommentarer til bestemmelsene 

Ingen kommentarer.  

Fant du det du lette etter?