Til hovedinnhold

Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 4-5 Øvrige sanksjoner

§ 4-5 

For å sikre at reglene i forskriften eller vedtak etter forskriften blir gjennomført, kan kommunen pålegge den ansvarlige tvangsmulkt etter skogbrukslova § 23 eller tvangsgebyr etter jordlova § 20. 

Kilde: Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier(Lovdata)  

Kommentarer til bestemmelsene 

Ingen kommentarer.  

Fant du det du lette etter?