Til hovedinnhold

Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 4-4 Straff

§ 4-4 

Den som forsettlig eller uaktsomt bryter bestemmelsene i denne forskriften kan straffes med bøter eller fengsel i inntil ett år, jf. skogbrukslova § 22. 

Kilde: Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier (Lovdata)  

Kommentarer til bestemmelsene 

Ingen kommentarer. 

Fant du det du lette etter?