Til hovedinnhold

Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 4-2 Tilsyn og kontroll

§ 4-2 

Kommunen skal føre tilsyn med at bestemmelsene i denne forskriften og vedtak fattet med hjemmel i den følges, jf. skogbrukslova § 20 og jordlova § 19. Statsforvalteren kan også føre tilsyn, jf. jordlova § 19. 

Kommunen skal utføre miljø- og resultatkontroll av veitiltak etter denne forskriften. Statsforvalteren kan gi nærmere retningslinjer for slik miljø- og resultatkontroll. 

Kilde: Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier(Lovdata)  

Kommentarer til bestemmelsene 

Ingen kommentarer.  

Fant du det du lette etter?