Til hovedinnhold

Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

Innledning

Forklaringer og definisjoner 

Forskjellen på en landbruksvei og skogsvei

Landbruksvei inkluderer alle veier i tilknytning til landbrukseiendommen der hovedformålet er landbruk. Skogsveiene er de landbruksveiene som brukes i tilknytning til drift og forvaltning av skog, eller kort fortalt de veiene det transporteres tømmer på.  

Hva bestemmer hvilket regelverk søknaden skal behandles etter

Hvis nytten av veien til landbruksvirksomheten (landbruksnytten) er over 50 prosent, så gjelder forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier. Andre private veier behandles etter lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven), fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Fant du det du lette etter?