Til hovedinnhold

Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier – kommentarer til regelverk

§ 3-4 Melding om avsluttet arbeid og ferdiggodkjenning mv.

§ 3-4 

Når et godkjent veitiltak er ferdig bygget eller ombygget skal det gis melding til kommunen om at veitiltaket er klart for godkjenning. 

Kommunen skal gjennomføre ferdiggodkjenning av veitiltaket og registrere dette i ØKS. 

Kilde: Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier (Lovdata)  

Kommentarer til bestemmelsene 

Ingen kommentarer.  

Fant du det du lette etter?