Til hovedinnhold

Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 3-3 Vilkår

§ 3-3 

Ved godkjenning av nybygging eller ombygging av landbruksveier kan kommunen sette vilkår om planleggerkompetanse, linjeføring, teknisk utforming, vedlikehold og miljømessig tilpasning av veien, samt vilkår som begrenser motorisert ferdsel på veien. 

Ved godkjenning av enkle og midlertidige driftsveier i skogbruket kan kommunen sette vilkår til planlegging, gjennomføring og etterarbeider. 

Det kan for øvrig settes vilkår som er påkrevd av hensyn til de formålene denne forskriften skal tjene, jf. § 1-1. 

Kilde: Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier(Lovdata) 

Første ledd: Vilkår  

Planleggingskompetanse  

Det er ingen egen sertifiseringsordning eller utdanning for veiplanleggere i Norge. Veiplanlegger er heller ingen beskyttet tittel. Skogkurs har, i dialog med Landbruksdirektoratet, dokumentert kompetansen til de mest erfarne og kompetente veiplanleggerne i Norge. For å komme inn på kurset er det forhåndskrav til relevant utdanning, erfaring samt å kunne vise til godkjente planer av tyngre veiprosjekt. De som gjennomfører kurset er å forstå som profesjonelle veiplanleggere. Mer informasjon finnes på www.skogsvei.no.   

Fant du det du lette etter?