Til hovedinnhold

Rundskriv 2023/45

Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 1-8 Klageadgang

§ 1-8

Statsforvalterens vedtak etter denne forskrift kan påklages til Landbruksdirektoratet etter forvaltningslovens regler.

Kilde: Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag (Lovdata)

Kommentar til bestemmelsen

Ingen kommentarer.

Fant du det du lette etter?