Til hovedinnhold

Rundskriv 2022/43

Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

Innledning

Vilkår for å motta tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag står i forskrift av 26. juni 2018 nr. 1031

Dette rundskrivet (2022-43) erstatter tidligere rundskriv 2021/15 og kommenterer reglene i forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag.

For behandling av søknader om tilskudd gjelder reglene i forvaltningsloven. Forskrift, rundskriv, veileder og søknadsskjema er tilgjengelig på hjemmesiden til Landbruksdirektoratet – www.landbruksdirektoratet.no

Søknaden leveres på papir og sendes statsforvalteren. Forskrift, rundskriv og søknadsskjema er tilgjengelig på hjemmesiden til Landbruksdirektoratet.

Fant du det du lette etter?