Til hovedinnhold

Rundskriv 2023/45

Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

Innledning

Landbruks- og matdepartementet har gjort endringer i forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag og opphevet forskrift om ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap., herunder kapittel 4. Endringen har skjedd som følge av rapporten – «En styrket beredskap i reindriften».

Forskriften ble fastsatt 21. desember 2022 som ny forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag. Denne forskriften erstatter forskrift 26. juni 2018 om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag og forskrift 4. februar 2022 om ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap. Forskriften ble endret den 21. juni 2023 virkning fra 1. juli 2023.

Fant du det du lette etter?