Til hovedinnhold

Rundskriv 2023/45

Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 4-2 Beregning av tilskudd

§ 4-2

Tilskuddet beregnes med 4,50 kroner per rein per døgn, på grunnlag av det antallet rein som tilhører de siidaene eller reinlagene der beredskapsutvalget har erklært beitekrise.

Reintallet som legges til grunn er reintallet pr. 31. mars, som er oppgitt i melding om reindrift. Det gis ikke tilskudd for flere rein enn siidaens eller reinlagets fastsatte øvre reintall.

Det kan søkes om tilskudd for en periode på 15 døgn fra det tidspunktet vilkårene i § 3-2 første ledd er oppfylt. Dersom beitekrisen vedvarer, kan det søkes om tilskudd for en ny periode på 15 døgn.

Dersom det gjenstår midler på reinbeitedistriktets og reinlagets beredskapsfond på utbetalingstidspunktet, trekkes disse fra beregnet tilskudd etter første til tredje ledd.

Kilde: Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag (Lovdata)

Kommentarer til regelverk

Tilskuddssatsen for ekstraordinært tilskudd til beredskap er på 4,50 kroner per rein som tilhører siidaen eller reinlaget hvor det er erklært beitekrise. Det er siidaens reintall per 31. mars som er oppgitt i melding om reindrift som legges til grunn.

Det er ikke nødvendig å rapportere etter hver periode. Siidaen/reinlaget kan samle rapporteringen av alle periodene og rapportere på bruken siste driftsår innen 15. juli.

Fant du det du lette etter?