Til hovedinnhold

Rundskriv 2023/45

Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 1-9 Fellesbestemmelser

§ 1-9

Bestemmelsene i kapittel 1 gjelder for alle tilskuddsordninger etter denne forskriften, med mindre annet er særskilt bestemt.

Kilde: Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag (Lovdata)

Kommentarer til regelverk

Tilskuddsordninger etter denne forskriften er distriktstilskudd (kapittel 2), tilskudd til beredskapsfond (kapittel 3) og ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap (kapittel 4). Ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap ble tidligere gitt i egen forskrift, men er nå tatt inn i forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag i eget kapittel, gjeldende fra 21. desember 2022.

Fant du det du lette etter?