Til hovedinnhold

Rundskriv 2023/45

Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag – kommentarer til regelverk

§ 3-4 Krav om tilbakeføring ved uberettiget bruk

§ 3-4

Statsforvalteren kan kreve hele eller deler av de brukte midlene tilbakeført til beredskapsfondet dersom:

  1. fondet brukes i strid med de generelle vilkårene i § 3-2, eller
  2. statsforvalteren ikke godkjenner rapporteringen ved bruk av fondet etter § 1-4

Kilde: Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag (Lovdata)

Kommentarer til regelverk

I tilfeller hvor statsforvalteren oppdager at fondet brukes i strid med de generelle vilkårene i § 3-2 kan de kreve hele eller deler av de brukte midlene tilbakeført beredskapsfondet. Dette gjelder også om statsforvalteren ikke godkjenner rapporteringen av bruken av fondet. Rapporteringen skal sendes innen 15. juli, og manglende rapportering kan medføre at brukte midler kreves tilbakeført til fondet.

Det er statsforvalteren som foretar denne vurderingen og følger opp tilbakeføringen.

Fant du det du lette etter?