Til hovedinnhold

Rundskriv 2023/45

Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 5-1 Ikrafttredelse

§ 5-1

Forskriften trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves forskrift 26. juni 2018 nr. 1031 om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag og forskrift 4. februar 2022 nr. 165 om ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap

Kilde: Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag (Lovdata)

Kommentarer til regelverk

Ingen kommentar

Fant du det du lette etter?